Manöverutbildning

Trafiken är många gånger den farligaste miljö man kan vistas i under en arbetsdag. Det är där som förare av fordon med företagslogotype syns för allmänheten i många olika trafiksituationer.


Hur man uppfattas har en stor betydelse för allmänhetens bild av
företaget. Det är därför viktigt att arbeta med värdegrunder i trafikmiljön.


Grundat på många års erfarenheter har vi tagit fram en utbildning som riktar
in sig på att stärka de positiva värderingar som behövs när man kör en bil
med företagslogotype i daglig trafik.


Denna utbildning är perfekt för uppdatering av er trafiksäkerhetspolicy. Har
ni inte någon finner ni grundförutsättningen här för att skapa en
sådan. Utbildningen riktar sig till yrkesförare och andra som kör bil i
tjänsten.

Föraren är det viktigaste verktyget i bilen.