Riskutbildning MC del 1

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning som även är giltig i 5 år. Utbildningstiden är 3 timmar och 15 minuter. Ta med dig en giltig ID-handling och utbildningen utförs på Prima Halkbana, Lindövägen 80 i Norrköping.

Riskutbildning del 1 för motorcykel handlar om alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteende som medför ökade risker.

Vad är syftet och målet med utbildningen? Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körningen samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Pris

Riskettan kostar 950 kr.

Språk

Risk 1 sker på svenska, behöver du ha tolk är detta något du själv tar med dig till utbildningen. Detta fyller du i när du gör din bokning i vår webshop.

Identifiering

För att du ska få utföra riskettan, är det mycket viktigt att du till utbildningstillfället tar med dig en giltig, svensk legitimation. Till exempel ett pass, ID eller körkort.